Pozivnica za zajednički okrugli sto

P O Z I V N I C A

 

Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske u koju su udruženi Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske i Samostalni sindikat radnik u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Republike Srpske, donijeli su odluku da dana 03.04.2015. godine u Banjaluci, organizuju

 

ZAJEDNIČKI OKRUGLI STO

SINDIKATA RADNIKA U ZDRAVSTVU, ZDRAVSTVENIH KOMORA  I

UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I PACIJENTA

 

NA TEMU

 

NOVI NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PROMOCIJA I JAČANJE  ULOGE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U DRUŠTVU

 

Osnovni cilj organizatora je zagovaranje i promocija konstruktivne  javne rasprave o Nacrtu zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i stručno razmatranje predloženih izmjena i dopuna ovog zakona. Namjera organizatora je da na navedenu stručnu raspravu pozove predstavnike Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, sindikate koji okupljaju zdravstvene radnike, strukovna udruženja i asocijacije zdravstvenih radnika, kao i udruženja pacijenata.

 

Predstavnici Vlade Republike Srpske su pozvani da učesnicima sastanka predstave novi zakonski okvir modela zdravstvene zaštite koji se predlaže nacrtom izmjena i dopuna,  kao i očekivane efekte koje će donijeti izmjene i dopune ovog zakona.

 

Organizatori očekuju da će se svi pozvani učesnici aktivno uključiti u razmatranje zakonskih rješenja koja su predložena izmjenama i dopunama navedenog  Zakona. 

 

Okrugli sto se održava u Hotelu „Bosna“ u Banjaluci sa početkom u 10 časova.

 

 

                                                                                              UPRAVNI ODBOR UNIJE

                                                                                                                  

NAPOMENA: Molimo vas da sve prijave za vaše učešće, informacije i sugestije, vaše prezentacije i materijale koje želite da budu distribuirane učesnicima dostavljate na e-mail adresu ssdmrs@teol.net i telefon/faks 387 51 23 13 60.

Leave a reply