Dobro došli

Poštovane koleginice i kolege, medicinske sestre i tehničari svih profila, uzimajući u obzir činjenicu da je naša profesija neadekvatno sindikalno zastupljena, u Banja Luci je, 12.05.2009. godine osnovan Strukovni Sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske.
Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara je organizovana cjelina koja će na pravi i korektan način zastupati vaša radna prava i interese.
Dobra organizacija, masovnost i jasni ciljevi su najbitniji preduslovi za organizovano sindikalno djelovanje koje će za rezultat imati ostvarenje zajedničkih interesa.

POZIVAMO VAS DA NAM SE PRIDRUŽITE

Naš moto

Zajedničkim Snagama

Viribus unitis!
 • Cilj

  • Као reprezentativan sindikat ući u resorne institucije i tu mogućnost iskoristiti za prezentovanje svojih zahtijeva.
  • Uzeti aktivno učešće u izradi nacrta Posebnog kolektivnog ugovora, u kolektivnom pregovaranju, u predlaganju i stavljanju primjedbi na nacrt standarda u zdravstvu
 • Zadaci

  • incijativa i djelovanje u pogledu o realnijoj cijeni rada i korigovanju koeficijenata
  • rad na poboljšanju opštih uslova rada medicinskih sestara i tehničara, benificirano radno vrijeme za zaposlene na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada (psihijatrija, onkologija, intezivna njega, hemodijaliza, gerijatrija, rendgen, laboratorija…), sve dok se fizički i materijalni uslovi u radu ne približe ili izjednače sa evropskim ustanovama
  • zalagati se za priznavanje posebnih uslova rada na izuzetno opterećenim radnim mjestima koja do sada nisu bila tako kategorisana
  • pregovorima postići plaćanje prekovremenog rada, smjenskog rada i rada nedjeljom
  • zaštita profesionalnih prava i obaveza struke
  • zastupanje interesa zaposlenih medicinskih sestara i tehničara
  • stalne i kontinuirane edukacije svih medicinskih sestara i tehničara, podizanje nivoa stručnosti i znanja
  • postizanje saradnje sa sličnim Sindikatima u okruženju, a naročito sa Sindikatima zemalja članica EU, kojoj teži naša zemlja
 • Zašto pristupiti sindikatu

  • Zato što su medicinske sestre i tehničari kičma zdravstva
  • Zato što će veći broj nezadovoljnih zajedno zahtijevati iste stvari
  • Zato što profesiji vraća dostojanstvo, čast i mjesto koje nije na dnu društvene ljestvice
  • Zato što medicinske sestre i tehničari do sada nisu sindikalno predstavljeni na način koji zaslužuju
  • Zato što će samo planirana i konstantna aktivnost izražena kroz SSMSiT dati rezultat u ostvarenju zacrtanih ciljeva, te predstaviti našu struku kao organizovanu i snažnu cijelinu koja tačno zna šta hoće
  • Zato što nas ima 7 030 zaposlenih i kao takvi zauzimamo značajno mjesto u društvu

Članovi su...

Članovi Sindikata su medicinske sestre i tehničari svih profila koji rade u djelatnosti zdravstva. Članovi Sindikata mogu biti i penzionisane medicinske sestre i tehničari . Članom Sindikata postaje se svojeručnim potpisom pristupnice, što podrazumjeva prihvatanje organizacije, ciljeva i zadataka Sindikata, uplatu članarine, te ostalih prava i obaveza prema sindikatu. Medicinske sestre i tehničari koji samostano obavljaju svoju djelatnost ili su zaposleni u manjim zdravstvenim ustanovama, kao i penzionisane medicinske sestre i tehničari mogu svoja prava iz članstva ostvariti direktnim pojedinačnim učlanjenjem u Sindikat.