Visina školarine za vanredne studente 1.500 KM

Visina školarine za vanredne studente na studijskim programima koji se izvode na Univerzitetu u Banjoj Luci, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči je 1.500 maraka, 1.850 KM za studijske programe koji se izvode na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, a 750 KM za studijski program koji se izvodi na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju.

To je precizirano Odlukom o broju vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini na javnim visokoškolskim ustanovama i visini školarine, koju je Vlada utvrdila 08.06.2011.godine.

Istom odlukom utvrđen je i broj od 1.520 vanrednih studenta koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, i to: na Univerzitetu u Banjoj Luci – 735 studenata; na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 595 studenata; na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči – 90 studenata; na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru – 80 studenata i na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju – 20 studenata.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o izmjeni Odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Ovom odlukom, ukupan broj od 5.341 redovnog studenta zamjenjuje se brojem 5.361, broj od 2.581 studenta na Univerzitetu u Banjoj Luci zamjenjuje se brojem 2.601, broj od 1.435 studenata koji će sufinansirati svoje školovanje na Univerzitetu u Banjoj Luci zamjenjuje se brojem 1.450 i broj od 181 stranih studenta na Univerzitetu u Banjoj Luci zamjenjuje se brojem od 186.

ODLUKA O BROJU VANREDNIH STUDENATA KOJI SE UPISUJU U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2011/12. GODINI NA JAVNIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA I VISINI ŠKOLARINE ZA VANREDNE STUDENTE

Leave a reply