Medicinari protiv prekvalifikacije: Vratite dostojanstvo profesiji

Stop prekvalifikaciji!

Vratite dostojanstvo profesiji, poruka je medicinskih sestara i tehničara Srpske. Ujedinjeni u njenoj odbrani, za dva mjeseca najavljuju prikupljanje peticije za donošenje zakona koji će urediti tu oblast. Sadašnja zakonska rješenja su kažu naslijeđena i nepotpuna.

“Nije precizirano šta je čiji posao šta su čije ingerencije, ali ja tvrdim da nema previše profesionalnih grešaka da bi se unaprijedilo sestrinstvo potreban je zakon o sestrinskoj djelatnosti i potrebno je urediti obrazovanje na nivou RS”, rekla je Živana Vuković Kostić, Nacionalni koordinator za sestrinstvo RS.

Zbog neuređenosti vlada šarenilo, a ispaštaju i zaposleni i pacijenti. Godinama se tvrde, proizvode kadrovi koji ne znaju i nemaju gdje da rade.

“Resorno ministarstvo mora da napravi jasan plan zdravstvenih javnih uslova, plan kadrova, ja vam odgovorno tvrdim da ne bi bilo sada 2-3 hiljade fakultetski obrazovanih medicinskih sestara da je neko rekao da nam treba 300 – 500 ljudi”, rekao je Ranko Palačković, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS.

Stručni kadar zato odlazi u inostranstvo, a pacijente liječenje prekvalifikovani frizeri i limari. To uz uslove rada, kažu dodatno degradira profesiju.

“Medicinska sestra ima 300 evra plate, uslovi rada u kojim rade zbog ovako lošeg stanja u zdravstvenom sistemu garderobu kupuju sami, obuću”, rekao je Željko Šukalo, predsjednik samostalnog sin dikata radnika u zdravstvu.

Ako peticijom ne dođu do zakona koji će ih zaštiti, najavljuju i proteste. Prije njih spremni su na razgovor, ali sluha nadležnih, tvrde do sada nije bilo. Zakon o sestrinskoj komori, koji je predviđen ekonomskom politikom za narednu godinu, kažu samo će legalizovati postojeće stanje i donijeti štetu, zbog čega prije komore, traže krovni zakon.

Leave a reply