Pozivnica za zajednički okrugli sto

P O Z I V N I C A   Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske u koju su udruženi Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske i Samostalni sindikat radnik u zdravstvu…

Read more